HUISREGELS
We hebben bij onze kinderboerderij gelukkig heel veel goede vrijwilligers die zich inzetten met hart en ziel.
Echter onvoldoende om gedurende de gehele dag gastdames of -heren aanwezig te hebben.
Dit noopt ons om de regels nog eens te verduidelijken.
- De ingang en looprichting begint bij het pad gelijk aan de Ulftseweg.
- De poorten zijn er niet om overheen te klimmen of zelf te openen.
- Er is alleen toegang tot de weiden nadat dit door één van onze vrijwilligers is goed gevonden.
- Kinderen gaan bij voorkeur met een volwassene in de weiden.
-Hierin wordt rustig gelopen om de dieren niet op te jagen. Behoudens wat, zelf in de weide geplukt gras, worden de dieren door bezoekers niet gevoerd.
- Kinderen zonder begeleiding, die zich niet aan de regels houden, zullen aangesproken worden op niet toegestaan gedrag.
-Indien noodzakelijk zal verdere toegang worden ontzegd.

Dit alles is nodig voor het welzijn van onze dieren.
Wij rekenen op medewerking en begrip.


Copyright Kinderboerderij Engbergen 2021